Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
KATEŘINA MARIE TICHÁ - Zničená zem
Playlist
KATEŘINA MARIE TICHÁ
Zničená zem
Právě vysílá:
Leona Gyöngyösi
Víkendové dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Vesnicí roku Kraje Vysočina je Nová Ves u Nového Města na Moravě

Vesnicí roku Kraje Vysočina je Nová Ves u Nového Města na Moravě
Datum: 26. 5. 2023
Autor: Bedřich Musil
Dnes krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2023 patří Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Trvale zde žije necelých sedm stovek obyvatel. S třiatřiceti znaky (včetně mezer) je obcí s nejdelším názvem v České republice. „Paní starostce Tučkové a všem občanům Nové Vsi gratuluji k vítězství v letošním ročníku Vesnice roku na Vysočině. Ukázali opravdu jedinečný komunitní život plný akcí a tradic, na kterých se podílí občané všech generací a zaslouženě získali zlatou stuhu. Po loňském zisku oranžové stuhy tak navázala i Nová Ves na tradici z „oranžové na zlatou“ a už teď jim držím palce do celostátního kola, “ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Do letošního ročníku krajského kola se na Vysočině přihlásilo 15 obcí.
 

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2023

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou                                 

Odůvodnění: Nová Ves u Nového Města na Moravě má na svém kontě z minulosti Bílou stuhu z roku 2006 i 2016, Modrou stuhu z roku 2019, Oranžovou stuhu za rok 2022 a nespočet diplomů. U obce komise pozitivně hodnotila její dlouhodobý rozvoj a bohatý spolkový, sportovní a kulturní život, péči o veřejná prostranství a obecní majetek. Obec je aktivní při čerpání dotačních titulů a současně se snaží využívat místních zdrojů, spolupracovat s místní farností, zemědělci i podnikateli, i v rámci MA21. Nastavená koncepce rozvoje obce a její postupné naplňování směřuje k vyváženému rozvoji území ve všech oblastech. Doslova celá obec dokázala v průběhu dvou hodin komisi předvést ukázku vybudované infrastruktury v minulých letech, spolupráci s podnikatelským i zemědělským sektorem, činnost spolků především v oblasti celoročního kulturního a společenského života v obci, s důrazem na tradice, hudbu a tanec „Krojované chasy“. V obci byla na první pohled zřejmá velká míra pospolitosti a soudržnosti obyvatel. 

 

Modrá stuha – za společenský život

Obec Štěměchy, okres Třebíč

Odůvodnění: Nováček letošního ročníku soutěže žije bohatým kulturním a společenským životem. V obci aktivně funguje SDH, TJ, Myslivecký spolek a Štěměšská divadelní společnost. Mimo obvyklé akce pořádají např. Silvestrovský výšlap na rozhlednu Mařenka, netradiční divadelní představení v areálu tvrze, strašidelnou stezku pro děti či setkání seniorů se sousední vesnicí.

 

Bílá stuha  za činnost mládeže

Obec Dlouhé, okres Žďár nad Sázavou

Odůvodnění: V obci o velikosti 250 obyvatel působí nejaktivněji SDH s 88 členy. Úspěšně se věnuje práci s mládeží, má dvě družstva mladších hasičů, jedno starší a dorost. Celá řada kulturních a společenských akcí je během roku zaměřena na děti a mládež. Mládežníci začali sami před lety organizovat Vesnický kvíz na podporu obecní hospůdky, Pohádkový les, Dětský karneval nebo společné sázení na dětském hřišti.

 

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Veselá, okres Pelhřimov

Odůvodnění: Obec na hranici 2 rozvodí přirozeně a kontinuálně pečuje o krajinu i drobné památky  v intravilánu i extravilánu. Ve svých lesích úspěšně čelí kůrovcové kalamitě, obnovuje a osazuje cesty  v krajině, stará se o rybníky, toky a prameniště. Spolupracuje s mysliveckým spolkem i neformálním sdružením maminek a tet při ekologické výchově dětí a mládeže. Připravuje projekty  s důrazem na energetickou soběstačnost, provozuje 2 zdroje pitné vody a vodovod, připravuje FIT park. Občané se aktivně zúčastňují úklidu obce (Čistá Vysočina) a spolupracují s místním zemědělcem.

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec Smrčná, okres Jihlava

Odůvodnění: Oranžová stuha byla obci udělena zejména za spolupráci se soukromými zemědělci působícími v rámci katastru obce, se včelaři, drobnými řemeslníky, spolky, místními obyvateli a také se Školou ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. Společně realizují projekty, kterými podporují rozvoj obce, kulturní vyžití, nabídku turistických atraktivit v obci či edukaci a osvětu v oblasti zemědělství. Mezi tyto projekty patří např. bylinková zahrádka ve školce, včelí stezka, obecní úly, obecní pec, naučná stezka Vranov, semínkovna (sázej, sklízej, sdílej) či besedy a přednášky (např. naučné odpoledne o přírodě a myslivosti). Obec ve spolupráci s místním zemědělcem také odstartovala projekt obecní záhumenky ve Smrčné, která se stala místem setkávání a dalších aktivit spojených se zemědělstvím.

 

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Obec Číměř, okres Třebíč

Odůvodnění: Obec Číměř pořádá celou řadu zajímavých akcí ve spolupráci s místními spolky, kterými jsou Myslivci, SDH, Český červený kříž a Stolní tenis. Správné rozhodnutí využít areál bývalého zemědělského družstva vedlo k rozvoji bytové výstavby a zapojení mladých rodin do života obce.

 

Cena Vesnická knihovna Kraje Vysočina roku 2023

Obec: Sněžné, okres: Žďár nad Sázavou

 

Diplom za příkladnou péči o krajinu

Obec: Bohuslavice, okres: Jihlava

 

Diplom za rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež

Obec: Čáslavice, okres: Třebíč

 

Diplom za rozvoj sportovního areálu

Obec: Litohoř, okres: Třebíč

 

Diplom za práci s mládeží

Obec: Polnička, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za vzorné vedení kroniky

Obec: Veselý Žďár, okres: Havlíčkův Brod

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

 

Kategorie A – obnova a rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Obec Vilémovice: Kaple sv. Jana Nepomuckého, okres: Havlíčkův Brod

 

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby

Obec Radňovice: Kulturní dům, okres: Žďár nad Sázavou

 

Kategorie C – nové venkovské stavby

Město Ždírec nad Doubravou: Hasičská zbrojnice, okres: Havlíčkův Brod

 

„Chci poděkovat všem obcím z Vysočiny, které se do soutěže přihlásily a mají chuť a dostatek zdravého sebevědomí ukázat, co všechno pro své občany zajišťují a organizují. Nové Vsi u Nového Města na Moravě přeji co nejlepší umístění i v národním kole, “ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek s tím, že krajské tituly budou oceněným obcím slavnostně předány 4. srpna 2023.