Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122 (zdarma)
CHINASKI & KATARÍNA KNECHTOVÁ - Miliooony přání
Playlist
CHINASKI & KATARÍNA KNECHTOVÁ
Miliooony přání
Právě vysílá:
Markéta Zušťáková
Dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Reklama v rádiu

Rádia jsou nejdůvěryhodnějším médiem

Dubnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ukázal, že rádia jsou stále nejdůvěryhodnějším médiem. Průzkum se zabýval mírou důvěry u vybraných institucí veřejného života. Za rádii se umístila média jako internet, televize a tisková média.

 

Efektivita rádia

I v informační a digitální době klasické rádio oslovuje každý týden téměř 85% populace ČR a je tak hned po televizi druhým nejmasovějším médiem. Za posledních několik let se mediální trh značně změnil a rádio dokázalo s tímto vývojem udržet krok. Dokazuje to i vzrůstající podíl posluchačů v nejmladší věkové kategorii 12-24 let, což naznačuje atraktivitu rozhlasového vysílání i pro část populace, u které se předpokládají jiné mediální návyky a životně stylové chování.

Z těchto charakteristik rádia vyplývá také předpoklad pro jeho efektivní využití jako komunikačního kanálu s potenciálem zajištění návratnosti investovaných finančních prostředků. Rádio má díky svým účinkům a flexibilitě zcela určitě stálé místo v marketingovém mixu zadavatelů.

 

Reklama na Hitrádiu Vysočina je efektivní

Hitrádio Vysočina patří k nejúspěšnějším a největším regionálním rádiím v České republice. Už  23 let jedničkou na rozhlasovém trhu v Kraji Vysočina a jeho posluchačské jádro tvoří převážně produktivní část populace žen a mužů ve věku 20 - 45 let.

Reklamou na Hitrádiu Vysočina můžete každý týden oslovit 98.000 posluchačů ve věku 12-79 let.

Hitrádio Vysočina poslouchá každý den 45.000 posluchačů ve věku 12-79 let.

Posluchač Hitrádia Vysočina stráví každý den 162 minut poslechem své oblíbené stanice.

Pokrytí signálem Hitrádia Vysočina

Náš obchodní tým

Pavel Bláha
obchodní ředitel

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 692
mobil: +420 724 766 097
obchod@radiovysocina.cz
prace@radiovysocina.cz
pavel.blaha@radiovysocina.cz

Josef Němec
key account manager

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 693
mobil: +420 602 739 789
nemec@radiovysocina.cz

Ing. Oldřich Kratochvíl
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 724 766 103
okratochvil@radiovysocina.cz

Bc. Jiří Šalomoun
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 720 947 596
salomoun@radiovysocina.cz

Iveta Královská
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 694
mobil: +420 724 766 092
kralovska@radiovysocina.cz

Jana Čermáková DiS.
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 606 066 662
jana.cermakova@radiovysocina.cz

Mgr. Monika Dubnová
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 725 545 154
monika.dubnova@radiovysocina.cz

Anastazie Kvíčalová
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 725 545 150
anastazie.kvicalova@radiovysocina.cz

Milan Petřík
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 720 947 963
milan.petrik@radiovysocina.cz 

Aneta Lemperová
mediální konzultant

Jiráskova 78, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 579 695
mobil: +420 702 222 460
aneta.lemperova@radiovysocina.cz