Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
ATB - You're Not Alone
Playlist
ATB
You're Not Alone
Právě vysílá:
Leona Gyöngyösi
Víkendové dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Práce na hradě Kámen pokračují

Práce na hradě Kámen pokračují
Datum: 18. 3. 2024
Autor: Betřich Musil

Stavbaři odkrývají původní podobu hradu a zahájili výstavbu návštěvnického centra.

Stavební práce na Hradě Kámen jsou v plném proudu. Kraj Vysočina zahájil plánovanou revitalizaci objektu koncem loňského roku. Zatím se podařilo odkrýt například otvor původního rozetového okna nad hlavním nástupním schodištěm. „Právě navrácení některých historických prvků, které byly při rozsáhlé rekonstrukci v 60. a 70. letech minulého století odstraněny, je jedním z cílů projektu, “ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Roman Fabeš s tím, že v jarních měsících by měla začít kompletní modernizace hradní elektroinstalace, jedné z hlavních částí celé stavební akce.

Aktuálně pokračují statické i archeologické průzkumy památky. Kvůli revizi a rekonstrukci dešťové kanalizace rozebrali stavbaři dlažbu na nádvoří. „Vyřešení vsakování části dešťové vody do sklepního prostoru je dalším důležitým výstupem revitalizace. Pokračuje se také s odstraňováním některých novodobých konstrukcí v interiéru, například parket nebo podlah s kabřincem. Řada prvků z generální rekonstrukce v 60. letech sice byla nevhodná a neodborná, ale tehdy stavebnětechnický stav hradu jednoznačně zachránily, “ přiblížil Roman Fabeš.

Na hradě byly z dřívějších rekonstrukcí objeveny například železobetonové konstrukce nebo asfaltové lepidlo. Většina betonových prvků bude zachována, povrchy ale nahradí historicky doložené provedení. Nově odkryté rozetové okno si návštěvníci prohlédnou v rámci připravovaného prohlídkového okruhu. „Obnovou projde i obsah jednotlivých tras. Krátký ozvučený film představí historický vývoj hradu a jeho majitele, několik videosekvencí bude věnováno i motocyklům a Pacovskému okruhu, “ doplnil radní pro kulturu. Novinkou bude i venkovní pavlačové schodiště, které přibude na vnitřním nádvoří. Restaurátoři se zaměří na obnovu iluzivních maleb stěn a kleneb, trámový strop, kamenné prvky a kachlová kamna.

„Současně s rekonstrukcí bude v místě bývalého pivovaru vznikat také nové návštěvnické centrum, “ sdělil radní Kraje Vysočina Karel Janoušek. Podle jeho informací budou v centru pokladny s drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, sociální zařízení, multifunkční kulturní prostor a kancelář personálu památky. Stavbaři revitalizaci původního pivovaru zahájili začátkem března letošního roku.

Projekt přestavby hradu spolufinancuje Evropská unie v rámci operačního programu IROP 2021 – 2027. Maximální výše poskytnuté dotace činí 68 milionů korun, celková cena je přibližně 85 milionů korun. Stavbu návštěvnického centra hradí Kraj Vysočina plně ze svého rozpočtu a přijde na 27 milionů korun, v rozpočtu je zahrnuto i vybavení objektu. V obou případech se kraji podařilo v rámci veřejné soutěže ušetřit. První příchozí by si měli zakoupit vstupenky v novém návštěvnickém centru a prohlédnout si opravenou památku včetně expozic na přelomu července a září roku 2026.