Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
WIZ KHALIFA & CHARLIE PUTH - See You Again
Playlist
WIZ KHALIFA & CHARLIE PUTH
See You Again
Právě vysílá:
Leona Gyöngyösi
Víkendové dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Ovce nově pomáhají s údržbou přírodní rezervace Havranka.

Ovce nově pomáhají s údržbou přírodní rezervace Havranka.
Datum: 27. 3. 2024
Autor: Betřich Musil
Ovce pomáhají s údržbou přírodní rezervace Havranka. Komplex mokřadních luk o rozloze téměř 42 hektarů začal spolek Sdružení Krajina pravidelně kosit v roce 2000. Lidské kapacity jsou ale omezené a navíc bylo třeba péči rozšířit i na další plochy, proto tamní porost spásají takzvaní herbivoři, tedy býložravci.

Podle radního byla v roce 2023 postavena pevná ohrada, přepážkou rozdělena na dvě části, zvířata tak dle potřeby mohou být přeháněna z jedné části do druhé nebo se volně pohybovat po celé ploše. „Tímto způsobem lze jednak zintenzivnit tlak pastvy na jednotlivé plochy a také zabránit vstupu do nejmokřejších částí lokality v době hnízdění vodního a bahenního ptactva, “ doplnil radní Pavel Hájek. 

V loňském roce se stádo ovcí páslo na ploše 9,5 hektarů. Botanicky cennější část pastviny byla ještě na podzim ručně pokosena. Letos se spásaná plocha zvětší na 20 hektarů, které budou udržovány početnějším stádem ovcí společně se třemi poníky. „Shetlandský ponny je nenáročné plemeno, které je schopné živit se i méně chutnými druhy trav, jako je chrastice či rákos. Máme s ním dobré zkušenosti z hlediska vypásání vegetace okolo tůní i přímo v nich a doufáme, že na Havrance  bude situace obdobná, “ objasnil Tomáš Blažek, ředitel Sdružení Krajina. Samotná pastva je však stále v testovací fázi a teprve čas ukáže, zda bylo vše nastaveno správně. Kromě vypásaných ploch nadále zůstává přibližně 8 hektarů lučních porostů koseno. 

V Kraji Vysočina se nachází dvě velkoplošná chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory), celkem 204 maloplošných chráněných území z toho sedm národních přírodních rezervací, tři národní přírodní památky, 77 přírodních rezervací a 117 přírodních památek, devět přírodních parků, 85 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a dvě smluvně chráněná území (Ficků rybník a Jeřišno-Heřmaň). S výjimkou velkoplošných chráněných územích zajišťuje péči o tato pro přírodu velice cenná území Kraj Vysočina.