Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
TOM GRENNAN - Don't Break the Heart
Playlist
TOM GRENNAN
Don't Break the Heart
Právě vysílá:
Leona Gyöngyösi
Víkendové dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Místo úzkokolejky budou cestující v části Vysočiny vozit autobusy

Místo úzkokolejky budou cestující v části Vysočiny vozit autobusy
Datum: 20. 10. 2022
Autor: Bedřich Musil

Jindřichohradecké místní dráhy už nebudou pro Kraj Vysočina zajišťovat základní dopravní obslužnost. Cestující budou vozit autobusy

Rada Kraje Vysočina 18. října 2022 rozhodla o ukončení smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy se společností Jindřichohradecké místní dráhy a. s. (JHMD), která pro Kraj Vysočina dosud zajišťovala veřejnou dopravu na 29 km železniční trati 228 mezi Obrataní a Kamenicí nad Lipou na Pelhřimovsku. Cestující budou na nové lince vozit autobusy.
 
Dopravce JHMD je aktuálně v úpadku, soud  navíc zamítl jeho návrh na reorganizaci společnosti. Vzhledem k tomu, že dopravce navíc nepožádal Drážní úřad o vydání nového osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, nemůže na trať vyjet. Do vypršení vypovězené smlouvy zajistí dopravce ve své režii přepravu cestujících autobusy, následně službu zajistí kraj prostřednictvím nového smluvního partnera. „Od 11. prosince, s platností nových jízdních řádů, počítá kraj se zavedením nové autobusové linky mezi Kamenicí nad Lipou, Obrataní a Pacovem. Daná linka bude zajišťovat dopravní obsluhu regionu po všechny dny v týdnu tedy včetně víkendů. Ta bude zajíždět do center obcí a bude protažena z Obrataně až do Pacova. V praxi to bude pro cestující znamenat zvýšení nástupového komfortu a také přímé spojení do spádové obce s rozšířenou působností, “ uvedl Martin Hyský, předseda Výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina pro rozvojové projekty.