Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
LAURENT WOLF - No Stress
Playlist
LAURENT WOLF
No Stress
Právě vysílá:
Leona Gyöngyösi
Víkendové dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Míst na středních školách v Kraji Vysočina je dostatek

Míst na středních školách v Kraji Vysočina je dostatek
Datum: 23. 2. 2024
Autor: Betřich Musil
Kapacita středoškolských oborů, do nichž žáci končící základní vzdělávání podávali letos své přihlášky, se v Kraji Vysočina opět více přizpůsobila poptávce žáků a jejich rodičů. Kapacitu středoškolských oborů se podařilo navýšit díky společnému postupu všech zapojených aktérů. 

Celkem je v Kraji Vysočina nabízeno středními školami v oborech s výučním listem a maturitou (bez nástaveb) 7 549 míst. Z toho 764 míst na gymnáziích (4letý obor včetně oboru se sportovní přípravou) a 390 míst na lyceích. Možnost studovat všeobecné a všeobecně odborné obory na čtyřletých gymnáziích a lyceích se týká 22,9 % žáků z populačního ročníku, postupně bude v průběhu následujících roku tento podíl dále růst. „Ve čtyřletém období budeme chtít podíl středoškoláků v gymnáziích a lyceích až zdvojnásobit, jelikož se dlouhodobě ukazuje, že absolventi těchto oborů jsou nejvíce adaptabilní a připraveni čelit výzvám budoucnosti, “ doplnil radní Jan Břížďala. Celkem 4 798 míst je v maturitních oborech všeobecného a odborného vzdělávání (bez nástaveb), tedy pro více než 95 % žáků populačního ročníku. Současně je dále nabízeno 526 míst v oborech 6letého a 8letého gymnázia pro žáky v 7. a 5. ročnících základních škol.