Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
GAYLE - abcdefu
Playlist
GAYLE
abcdefu
Právě vysílá:
Dominik Vršanský a Kateřina Pechová
Snídaně šampionů na Hitrádiu Vysočina

Kraj Vysočina požádal o peníze na nové kolo kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Kraj Vysočina požádal o peníze na nové kolo kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti
Datum: 31. 5. 2023
Autor: Betřich Musil

Cílem této žádosti je zajištění finančních prostředků pro vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. „Celkem může Kraj Vysočina v rámci tohoto programu získat finanční prostředky ve výši 111 454 000 korun, které by měly pokrýt výměnu více než 575 starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové, ekologické zdroje tepla," uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
Stejně jako v předchozím kole kotlíkových dotací bude podpora zaměřena na domácnosti s nižšími příjmy. Žádat mohou majitelé rodinných domů a bytových jednotek v bytových domech a dále také majitelé trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu.

Na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí budou nově za nízkopříjmové považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

V případě schválení žádosti kraje ze strany Ministerstva životního prostředí, bude následovat vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace pro obyvatele Kraje Vysočina.

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá v průběhu letošního podzimu. Stejně jako v předchozím kole bude příjem žádostí probíhat pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace na stránkách Kraje Vysočina.