Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
BABYBIRD - You're Gorgeous
Playlist
BABYBIRD
You're Gorgeous
Právě vysílá:
Hitrádio Vysočina
Noční Hitrádio Vysočina

Informace o spouštění nového systému parkování v Jihlavě

Informace o spouštění nového systému parkování v Jihlavě
Datum: 16. 5. 2023
Autor: Bedřich Musil

Aktuální informace o spouštění nového systému parkování

Od 1. 5. 2023 je účinné nařízení č. 7/2022. Současně probíhá dokončování svislého a vodorovného značení v ulicích rozšířeného centra města.

Co a jak v ulicích platí?

Platí dosavadní i nové dopravní značky umístěné přímo v terénu, které nejsou zneplatněné.

Nový systém parkování je aktivní tam, kde je provedeno alespoň svislé dopravní značení prostřednictvím dosavadní nebo nové značky IP13c (Parkoviště s parkovacím automatem). Tato značka ukládá řidiči povinnost řídit se informacemi uvedenými mj. na parkovacím automatu.

značka IP13c

Parkovací automaty na 10 místech v rozšířeném centru města jsou opatřeny příslušnými informacemi a jsou zprovozněné. Umístění parkovacích automatů je patrné v mapě parkování.

Další informace najdete na webu:

https://jihlava.cz/aktualni-informace-o-spousteni-noveho-systemu-parkovani/d-559017/p1=164334