Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
SIMPLE PLAN - Untitled (How Could This Happen To Me?)
Playlist
SIMPLE PLAN
Untitled (How Could This Happen To Me?)
Právě vysílá:
Leona Gyöngyösi
Víkendové dopoledne na Hitrádiu Vysočina

Odpolední Vysočíno

hrv_vysocino_1920x1080

Odpolední Vysočíno, to jsou pravidelné skvělé rozhovory, které Milan Řezníček povede nad kávou ve svém odpoledním vysílání! Každé úterý od 13. hodiny si Milan zve do studia Hitrádia Vysočina zajímavé hosty z naší krásné Vysočiny.