Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
XINDL X - V blbým věku
Playlist
XINDL X
V blbým věku
Právě vysílá:
Milan Řezníček
Odpoledne na Hitrádiu Vysočina

SČÍTÁNÍ LIDU PŘEHLEDNĚ: Jak na to, odkazy na formuláře, termíny

SČÍTÁNÍ LIDU PŘEHLEDNĚ: Jak na to, odkazy na formuláře, termíny

V České republice začíná velké veřejné Sčítání lidu. Celostátní akce začne o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá do 11. května.

Sčítání je povinné. Průměrná doba vyplnění je 15 minut. Elektronicky bude možné formuláře vyplnit a odeslat do 9. dubna. Ti, kteří se nesečtou přes internet, pak budou od 17. dubna do 11. května vyplňovat papírové tiskopisy. Ty budou k vyzvednutí na většině pošt, nebo je doručí sčítací komisaři.

JAK NA TO - ELEKTRONICKY

Elektronický sčítací formulář ČSÚ zpřístupní 27. března. Lidé ho budou moci vyplnit přes webovou stránku scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná na Google Play i na App Store.

JAK NA TO - TIŠTĚNÝ FORMULÁŘ

Vyzvednout formulář a obálku je možné i na kterémkoliv kontaktním místě sčítání, zejména na vybraných pobočkách České pošty a na krajských správách Českého statistického úřadu.

CO VYPLŇUJEME:

Celkem jsou tři druhy sčítacích formulářů. První je základní formulář pro domácnost, který má 16 stran. Pokud je vás doma více než pět, budete potřebovat dodatečný formulář pro domácnost. Posledním typem je samostatný formulář pro osobu, která žije jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních.

Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář se nejdříve ptá na místo obvyklého pobytu, což častokrát nemusí být trvalé bydliště. Dále musí lidé vyplnit otázky, které se týkají ekonomických aktivit a zaměstnání. Výzkumníci se ptají také na údaje o dojíždění do práce nebo školy. Na otázky týkající se náboženství tentokrát není povinné odpovídat.

Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či živý chat s operátorem.

Jak vyplnit sčítací formulář?

- Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

- Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou.

- Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.

- Pište přesně do bílých polí.

- Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.

- U dlouhých odpovědí použijte zkratku.

- Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem.

- Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.

- Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.

Zdroj: scitani.cz