Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
BLACK EYED PEAS - Just Can't Get Enough
Playlist
BLACK EYED PEAS
Just Can't Get Enough
Právě vysílá:
Hitrádio Vysočina
Noční Hitrádio Vysočina

PŘEHLED: Život v Česku od 27. prosince

PŘEHLED: Život v Česku od 27. prosince

Výběr opatření platných v pátém stupni protiepidemického systému - od 27.12.

Školy:

- V pátém stupni přejde většina žáků a studentů od 4. ledna po konci vánočních prázdnin na distanční výuku, prezenčně se budou učit jen děti z prvních a druhých tříd základních škol a fungovat budou školy mateřské a speciální. Na distanční výuku přejdou také žáci základních uměleckých škol, kteří mohli ve čtvrtém stupni docházet na individuální lekce.

- Ve čtvrtém stupni mohla pokračovat prezenční výuka celého prvního stupně základních a posledních ročníků středních škol. Rotačně (se střídáním po týdnech) se ve čtvrtém stupni učili žáci druhého stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií.

Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení:

- Platí úplný zákaz návštěv. Zatímco při nedávném přechodu do čtvrtého stupně se vláda odchýlila od základní tabulky opatření a při povinném testování a použití respirátorů povolila návštěvy v zařízeních sociálních služeb, nyní ministerstvo zdravotnictví podle dřívějšího vyjádření s výjimkami z omezení nepočítá.

Roušky:

- Zůstávají povinné ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.

Omezení volného pohybu osob:

- V pátém stupni platí noční zákaz vycházení v době od 21:00 do 05:00, tedy večer začíná o dvě hodiny dříve než ve čtvrtém stupni.

Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech:

- Pro pátý stupeň platí stejně jako ve čtvrtém zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech:

- Platí obecný limit dvou osob; ve čtvrtém stupni to je šest.

Svatby, pohřby, bohoslužby:

- Může se jich zúčastnit maximálně 15 osob, ve čtvrtém stupni jich smí být 20. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do deseti procent kapacity. Zákaz hromadného zpěvu.

Úřady a firmy:

- Úřady mají omezit úřední hodiny pouze pro nezbytnou agendu zavést práci z domova, kde je to možné. U výrobních nebo skladových provozů je nutné dodržovat zpřísněná opatření. Je doporučeno testování zaměstnanců, a to i u kancelářských provozů, kde je doporučena práce z domova.

Obchody:

- V pátém stupni mohou být podle výchozí tabulky opatření otevřené jen prodejny základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Tabulka uvádí také zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek, nyní ale bude zavřeno jen ve státní svátky. Ve velkých obchodech se bude moci prodávat pouze nezbytné zboží

- V současném čtvrtém stupni mohou mít - na rozdíl od minulosti, kdy pro něj platilo totožné omezení jako pro stupeň pátý - otevřeny všechny obchody. Platí ale omezení počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky.

Trhy, vánoční prodejní akce:

- Platí zákaz venkovních trhů. Pro pátý stupeň tabulka opatření uváděla možnost prodeje vánočních stromů a kaprů, Vánoce ale skončí před zavedením pátého stupně.

Služby:

- Provozovny služeb musejí mít zavřeno, povoleno není ani poskytování služby mimo provozovnu. Ve nedávno zavedeném čtvrtém stupni mohly být - odlišně od základní tabulky systému PES - otevřené za zvýšených hygienických opatření (mj. dodržení pravidla 15 metrů čtverečních na jednu osobu).

Ubytovací služby:

- Není možné ubytování za účelem rekreace.

Restaurace:

- Otevřené mohou mít pouze výdejní okénko, a to jen mimo dobu zákazu vycházení (tedy od 21:00 do 05:00 musí být zavřené).

Herny a kasina:

- Musejí mít zavřeno.

Kultura:

- V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí ve čtvrtém i pátém stupni zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách.

Muzea, galerie, památky:

- Musejí mít zavřeno, stejně jako nyní. Ve čtvrtém stupni mohla být udělena výjimka pro výjimečné projekty, na nichž se pracovalo dlouhou dobu, měly velké vstupní investice, zřejmě se v nejbližších letech nebudou opakovat nebo se na ně podařilo shromáždit zahraniční zápůjčky.

Knihovny:

- V pátém stupni mohou mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy.

Veletrhy, výstavy, zoo:

- Musejí být uzavřeny.

Sport:

- Povoleny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, od čtvrtého stupně jsou zakázány amatérské soutěže. Zůstávají uzavřené vnitřní sportoviště pro individuální sporty, sportovat je možné pouze venku do dvou osob (nyní je to šest).

- Znovu se uzavřou lyžařská střediska, která mohla zahájit provoz 18. prosince.

Bazény, fitness a wellness centra:

- Zůstávají uzavřené, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců.