Vysílací studio: 567 312 345
Dopravní linka: 800 221 122
MANDO DIAO - Dance With Somebody
Playlist
MANDO DIAO
Dance With Somebody
Právě vysílá:
Hitrádio Vysočina
Noční Hitrádio Vysočina

DŮLEŽITÉ: NOVÁ NAŘÍZENÍ A VÝJIMKY! Omezení prodejů a noční zákaz vycházení

DŮLEŽITÉ: NOVÁ NAŘÍZENÍ A VÝJIMKY! Omezení prodejů a noční zákaz vycházení

Od 28.10. 2020 včetně:

 

ZÁKAZ PRODEJE V MALOOBCHODECH V NEDĚLI A V OSTATNÍ DNY PO 20. HODINĚ S TĚMITO VÝJIMKAMI:

Čerpací stanice, zdravotnická zařízení

Restaurace – dál mohou i v jiných časech prodávat jídlo s sebou

Prodeje v železničních a autobusových nádražích, na letištích

Farmářské prodeje

Květinářství – v provozovně smí být maximálně dva lidé

Vláda zakázala prodej na trzích kromě prodeje potravin na farmářských trzích. Dovolený je i prodej z pojízdných prodejen. Zároveň se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by měly být minimálně dva metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních.

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU V DOBĚ OD 21:00 DO 4:59 S VÝJIMKAMI:

Cesta do zaměstnání, k výkonu podnikatelské činnosti apod. a zpět

Výkon povolání

Výkon k zajištění bezpečnosti

Ochrana zdraví, poskytnutí zdravotní a sociální péče

Výkon veřejné dopravy, zásobování, rozvážková služba

Neodkladné cesty za účelem ochrany života, zdraví, majetku

Cesty se psem do 500 m od bydliště

Návraty domů

Lidé venku budou muset prokázat, proč nejsou doma.

 

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU V DOBĚ OD 5:00 DO 20:59

Cesta do zaměstnání, k výkonu podnikatelské činnosti apod. a zpět

Výkon povolání

Nezbytné cesty za rodinou a osobami blízkými

Cesty k obstarání potravin, léků, hygienického zboží, krmiv, využívání finanční a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, dobrovolnictví

Cesty do zdravotnických a sociálních institucí, na veterinu

Cesty k vyřešení nezbytných úředních záležitostí

Výkon k zajištění bezpečnosti

Ochrana zdraví, poskytnutí zdravotní a sociální péče

Výkon veřejné dopravy, zásobování, rozvážková služba, veterinární péče

Duchovní péče

Cesty za účelem pobytu v parcích nebo v přírodě

Cesty na vlastní chatu

Účast na svatbách a pohřbech

Neodkladné cesty za účelem ochrany života, zdraví, majetku

Cesty se psem do 100 m od bydliště

Vycestování z ČR

Návrat domů

NAŘIZUJE SE:

Omezit pohyb na veřejnosti po dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě bydliště s výjimkou uvedených případů výše

Omezit kontakty s jinými osobami

Zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud to lze